این چشمه در شمال روستا قرار دارد و در ماه های اسفند تا اردیبهشت معمولا دارای آب خوبی استتشویقتشویق

/ 2 نظر / 17 بازدید
علی رضا عسگری

مهدی جان همه تصاویرت جالب بو د امید است مطالب جالبتری هم بنویسد و ماجرای لاکپشتها چه شد ؟

علی رضا عسگری

مهدی جان همه تصاویرت جالب بو د امید است مطالب جالبتری هم بنویسد و ماجرای لاکپشتها چه شد ؟