برنجکاری

از مهمترین منابع درآمد روستابرنجکاری است مردم روستا بعد از 45روز از سال نو شروع به خزانه گرفتن برنج میکنند و در انتهای خرداد شروع به کاشتن            در زمین های خود که در اصطلاح محلی به زمین ها حال ((میگویند)) میکنند تا یک ماه بعد وجین میکنند و در انتهای شهریور محصول خد را درو میکنندگاوچرانگاوچران

/ 0 نظر / 20 بازدید